Trgovina Krk

trgovina-krkTrgovina Krk d.d. pravni je slijednik poljoprivredne zadruge Malinska osnovane 22. studenog 1945. godine i kotarskog trgovačkog poduzeća Krk osnovanog 17. travnja 1947. godine. Nakon više oblika transformacija, dioničko društvo postaje 1992. godine pretvorbom i privatizacijom društvenog vlasništva. Danas broji 54 dioničara i pripada koncernu Čakovečki mlinovi d.d..

Trgovina Krk d.d. najveći je maloprodajni lanac na otoku Krku, najvećem Jadranskom otoku, stoljetne turističke tradicije koji nosi laskavu titulu “Zlatni otok”.

Djelatnost: Pretežna djelatnost je maloprodaja i veleprodaja prehrambene robe i kućnih potrepština a obavlja i djelatnost maloprodaje i veleprodaje građevinskog materijala i željezarije, maloprodaje tekstila a na vlastitoj benzinskoj postaji u Malinskoj prodaje i naftne derivate.

Svi su marketi modernizirani i svojom veličinom, asortimanom i lokacijom prilagođeni potrebama domicilnog stanovništva i turistima. Raspolaže sa vlastitim voznim parkom.