Tera

tera-umagPoduzeće Tera d.o.o. na tržištu djeluje od 1990. godine kada otvara svoju prvu  trgovinu građevinskog materijala u Bujama.

Rastom obujma poslovanja i jačanjem tržišta Tera prihvaća izazove i otvara svoju drugu poslovnicu u Umagu u kojoj se u ponudi pojavljuje i dodatni asortiman uz tradicionalno građevinski.

2000. godine Tera svoj najveći iskorak čini kada prelazi u prostor na novoj lokaciji u obrtnoj zoni grada Umaga. Sa većom radnom snagom, boljom pozicijom, širim i kvalitetnijim asortimanom te jakom logistikom, Tera se pozicionira među vodeća poduzeća grada Umaga i šire.

2004. godine Tera je otvorila svoju treću poslovnicu u Novigradu čime se dodatno ojačala pozicija na tržištu djelovanja.

Danas je Tera lider u prodaji građevinskih materijala i materijala za uređenje doma na području sjeverozapadne Istre; od hrvatsko-slovenske granice, preko umaškog područja i cjelokupne Bujštine do Poreštine.