Grandal grupa d.o.o.

Grupa je od pet članica osnivača u posljednjih sedam godina narasla do današnjih 12 članica te se sa područja Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije proširila duž cijele obale i dijela kontinenta.

Osnovne informacije

Adresa: Vranjički put 11, 21210 Solin
OIB: 01289636419
MB: 02055538
Temeljni kapital: 670.000,00 kn
Žiro račun: HR5325030071100075286

Telefon: +385 21 245 368
E-mail: info@grandal.hr
Web stranica: www.grandal.hr

Kontaktirajte nas: